Thuis Museum BFPO 43

Bezoek van Stefan Rouenhoff

Foto's van het museumbezoek op 8 mei 2018 door Stefan Rouenhoff (lid van de Duitse Tweede Kamer in Berlijn) die werd vergezeld door Weeze-burgemeester "Ulrich Francken", samen met leden van het museumcomité.

Foto's door Steve